สพป.สร.1ร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 8 ก.พ.2566 นายฉลาด. สาโยธา ผอ.สพป.สุรินทร์พร้อมด้วย. รอง ผอ.เขตพื้นที่ที่กำกับดูแลงานด้านการบริหารงานบุคคล และ ผอ.กลุ่มบริหารงานงานบุคคล ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงาน การบริหารงานบุคคล และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จาก สพฐ. โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม

วันที่ 8 ก.พ.2566 นายฉลาด. สาโยธา ผอ.สพป.สุรินทร์พร้อมด้วย. รอง ผอ.เขตพื้นที่ที่กำกับดูแลงานด้านการบริหารงานบุคคล และ ผอ.กลุ่มบริหารงานงานบุคคล ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงาน การบริหารงานบุคคล และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จาก สพฐ. โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม

วันที่ 8 ก.พ.2566 นายฉลาด. สาโยธา ผอ.สพป.สุรินทร์พร้อมด้วย. รอง ผอ.เขตพื้นที่ที่กำกับดูแลงานด้านการบริหารงานบุคคล และ ผอ.กลุ่มบริหารงานงานบุคคล ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงาน การบริหารงานบุคคล และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จาก สพฐ. โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม

วันที่ 8 ก.พ.2566 นายฉลาด. สาโยธา ผอ.สพป.สุรินทร์พร้อมด้วย. รอง ผอ.เขตพื้นที่ที่กำกับดูแลงานด้านการบริหารงานบุคคล และ ผอ.กลุ่มบริหารงานงานบุคคล ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงาน การบริหารงานบุคคล และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จาก สพฐ. โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม

วันที่ 8 ก.พ.2566 นายฉลาด. สาโยธา ผอ.สพป.สุรินทร์พร้อมด้วย. รอง ผอ.เขตพื้นที่ที่กำกับดูแลงานด้านการบริหารงานบุคคล และ ผอ.กลุ่มบริหารงานงานบุคคล ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงาน การบริหารงานบุคคล และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จาก สพฐ. โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม

วันที่  8 ก.พ.2566 นายฉลาด. สาโยธา  ผอ.สพป.สุรินทร์พร้อมด้วย. รอง  ผอ.เขตพื้นที่ที่กำกับดูแลงานด้านการบริหารงานบุคคล  และ ผอ.กลุ่มบริหารงานงานบุคคล ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อรับนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงาน การบริหารงานบุคคล  และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จาก สพฐ. โดย นายอัมพร พินะสา  เลขาธิการ  กพฐ. เป็นประธานการประชุม