สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒)

++ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.  ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑(๑ เมษายน ๒๕๖๒) โดยมี นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒, นางวราภรณ์  ศรีภานุมาต  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง  ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี