ร่วมเป็นเกียรติการเข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติการรับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ของโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) โดยนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)