ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติ และต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา77(บ้านเนินสันติ)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 น. ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ร่วมเป็นเกียรติ และต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ในการนี้ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เข้ารับการประเมินคัดเลือกสถานเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา (โรงเรียนขนาดเล็ก) โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา,คณะกรรมการสถานศึกษา,ผู้นำชุมชน และผู้ปกครอง  ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในการรับการประเมินในครั้งนี้