ผอ.สพป.ชัยนาท ออกนิเทศ ตรวจเยี่ยมสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 2 และตรวจโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน

วันที่ 21 มีนาคม 2562 >>> ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อมด้วย นายอนันต์ศักดิ์ มาทัพ ศึกษานิเทศก์  ออกนิเทศ ตรวจเยี่ยมสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 2  และตรวจโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ในการดูแลคุณค่าทางโภชนาการอาหารกลางวันของนักเรียน  ณ โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ และ โรงเรียนวัดโคกแจง โดยมี นางรุ่งทิพย์ ชาติดี ผอ.รร.ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ  นายสุเทพ นิยมธรรม ผอ.รร.วัดโคกแจง  คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ