สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมลุย “ยกผลสัมฤทธิ์ O-NET ประจำปี พ.ศ.2565”

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 มอบหมายให้ นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ นายจิมจง ทองคำวัน นายปรีชา จันทวีรอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2565 ได้แก่ ศูนย์สอบโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศูนย์สอบโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ศูนย์สอบโรงเรียนบ้านภูมิซรอล ศูนย์สอบโรงเรียนบ้านขนุน ศูนย์สอบโรงเรียนบ้านโดนอาว ศูนย์สอบโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ศูนย์สอบโรงเรียนบ้าน ตูม(กรป.กลางอุปถัมภ์) ศูนย์สอบโรงเรียนบ้านศรีแก้ว ศูนย์สอบโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ ศูนย์สอบโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) และศูนย์สอบโรงเรียนบ้านบักดอง ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก โรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ หัวหน้าสนามสอบ คณะกรรมการ ตัวแทนศูนย์สอบคณะกรรมการกลาง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่พยาบาล คณะกรรมการคุมสอบ เป็นอย่างดี