สพป.ลพบุรี เขต 1>พิธีทำบุญเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ สปช.105/29, อาคารอนุบาล, ส้วม สพฐ.4 และสนามกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนขนาดกลางในสังกัด และมอบใบประกาศเกียรติคุณบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา ปี 2561

วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วย นางสาวภคจิรา จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ สปช.105/29, อาคารอนุบาล, ส้วม สพฐ.4 และสนามกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนขนาดกลางในสังกัด ถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงสวอง เป็นผู้กล่าวรายงานฯ พิธีเปิดอาคารฯ และปิดท้ายด้วยพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา ปี 2561 เป็นอันเสร็จพิธี ณ โรงเรียนดงสวอง ต.ท่าแค อ.เมือง จ.ลพบุรี  …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/นางทิพาภรณ์ โสภณ : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)