ดร.อำนาท เหลือน้อย ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ดร.อำนาท เหลือน้อย ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เยี่ยมสนามสอบ O-NET วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 10 สนามสอบ ดร.อำนาท เหลือน้อย ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 แต่งตั้งคณะดำเนินการตรวจเยี่ยมสนามสอบ โดยมีรองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 และศึกษานิเทศก์ เพื่อติดตามความเรียบร้อย และให้กำลังใจคณะกรรมการฯ ประจำสนามสอบ และนักเรียนผู้เข้าสอบทุกสนามสอบ