สพป.ลพบุรี เขต 1>ประชุมเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการฝ่ายวิทยากรในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2562

วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและรักษาการผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการฝ่ายวิทยากรในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2562 โดยมีกลุ่มพัฒนาครูฯ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ จัดอบรม จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)