ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวจินตระวี บุตระ ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้การทดสอบเป็นไปอย่างเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นขวัญกำลังใจให้คณะกรรมการประจำสนามสอบ และนักเรียน จำนวน 3 สนาม  ดังนี้ 1) โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา อำเภอส่องดาว 2) โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ อำเภอวาริชภูมิ 3) โรงเรียนบ้านหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ และนางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ขอบคุณคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง