สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)

วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านกาด  (เขมวังส์) อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายกัมพล โยกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์) กล่าวรายงาน นายเดช อนากาศ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นายสรรค์ ไชยมงคล และนายดัมพ์  แย้มนิ่มนวล ศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีเปิดฯจากนั้นเป็นการมอบใบประกาศให้แก่นักเรียนที่จบชั้นป.6ของโรงเรียนปีการศึกษา 2561
ภาพ สุรินทร์ ศรีคำ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ