สพม.37 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับเขตพื้นที่ฯ

+++นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. สพม.37 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยประธานสหวิทยาเขต ทั้ง 6 สหวิทยาเขต และตัวแทนผู้ครูสอน เข้าร่วมประชุมในวันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม1 สพม.37