โรงเรียนอนุกูลนารี สพม.กาฬสินธ์ุ เปิดบ้านวิชาการ

14 กุมภาพันธ์ 2566 นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายธีรภัทร วงษ์สว่าง รอง ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ และคณะ ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมให้การต้อนรับ นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในพิธี เปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุกูลนารี จากนั้นรับชม ให้กำลังใจครู นักเรียน ตามบูธกิจกรรมต่าง ๆ จากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีนายเอกรักษ์ สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนอนุกูลนารีร่วมให้การต้อนรับ

กลุ่มอำนวยการฯ สพม.กาฬสินธุ์ (เจ้าของ)
นายเกรียงไกร กิ่งแก้ว
ถาวร แสนพันดร
นายชูชัย ประทุมขันธ์
ไพฑูรย์ คําสะอาด