อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 รับนโยบายการดำเนินงาน ผ่านการประชุมแบบออนไลน์ 

                  วันที่  15  กุมภาพันธ์  2566  ณ  ห้องประชุม  Conference สพป.สุรินทร์ เขต 1คณะอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 นำโดย  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ประธานอนุกรรมการ  ร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา  ผ่านการประชุมทางไกลออนไลน์ (Conference)  “เปลี่ยนผ่านความคาดหวังและความท้าทาย : จาก ก.ศ.จ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา”