สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผ่านระบบทางไกล

วันที่ ๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมประชุมการมอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา “เปลี่ยนผ่านความคาดหวังและความท้าทาย : จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา” ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Conference) โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบาย “ความสำเร็จของการบริหารงานบุคคลโดยอำนาจหน้าที่ของ กศจ.” ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบนโยบาย “สานต่อการบริหารงานบุคคลฯ ขับเคลื่อน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. มอบนโยบาย “การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลฯ ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายตั้ง อสิพงษ์เป็นประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒