สพป.ราชบุรี เขต ๒ เข้าร่วมประชุม “เปลี่ยนผ่านความคาดหวังและความท้าทายจาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา”

วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ดร.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยนายวุฒิชัย บุญหล่ำ ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุม “เปลี่ยนผ่านความคาดหวังและความท้าทาย จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา” ผ่านช่องทาง OBEC Channel และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอพพลิเคชั่น zoom cloud meeting ณ ห้องประชุมมิตรกิจธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒