“กีฬา-กีฑา นักเรียนกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ประจำปี 2565”

วันที่ 15 กุมถาพันธ์ 2566 นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจากโรงเรียนในสังกัดกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 7 ตำบล ได้แก่ ตำบลตูม ตำบลสระเยาว์ ตำบลเสื่องข้าว ตำบลสะพุง ตำบลศรีแก้ว ตำบลพิงพวย และตำบลศรีโนนงาม ณ โรงเรียนบ้านปุน ตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ อีกทั้งได้รับการสนับสนุนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และทั้งหน่วยงานเอกชน โดยมี นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์ ผอ.ร.ร.บ้านตูม (กรป.กลาง อุปถัมภ์) ประธานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ นายสหราช บุญไทย นางสุวรรณา สะอาด ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียน คณะครู นักเรียน ผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักกีฑาในครั้งนี้ด้วย