ผอ.สพป.ชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและรับมอบอาคารอนุบาล บวร อุปถัมภ์ และมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา ปี 2561 โรงเรียนวัดกำแพง

วันที่ 22 มีนาคม 2562  >>> ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท  ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและรับมอบอาคารอนุบาล บวร อุปถัมภ์ และมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 12 คน และมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 10 คน ที่จบการศึกษาปี 2561  พร้อมมอบโอวาทกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาทุกคน  ให้มีอนาคตที่ก้าวไกล เป็นคนดี คนเก่ง เป็นที่พึ่งของผู้ปกครอง ชุมชน และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติสืบไป  ณ โรงเรียนวัดกำแพง อำเภอสรรคบุรี