สพป.นฐ.1 รับนโยบายการดำเนินงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต1 โดยมี นายไพศาล ปันแด ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นายพงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 คณะอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมทางไกลแบบออนไลน์(Conferene) เรื่อง “เปลี่ยนผ่านความคาดหวังและความท้าทาย:จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา” ผ่านการรับชมทางระบบ ZOOM , Youtube , Facebook เพื่อรับมอบนโยบายการดำเนินงานจาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งรับฟังการชี้แจงและทำความเข้าใจ แนวทางดำเนินงานจาก ก ค.ศ. ตลอดถึง กฎ ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่อยู่ในบทบาท อำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมจันหอม ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1