สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการดูแลบ้านพักราชการ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์  2566  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการดูแลบ้านพักราชการ  ครั้งที่ 1/2566   เพื่อพิจารณาเรื่อง การขอย้ายห้องพัก การจัดบุคคลเข้าพักอาศัยในบ้านพักราชการและอื่น ๆ  โดยมีนายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธาน ฯ มีนายสมัต อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะกรรมการฯ  เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสาคะริชานนท์