สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมต้อนรับ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่น 3

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย นายธานินทร์ แทนคำ นางราตรี แทนคำ นางสาวชยานี ธีระภูวนัตถ์ นายภควัฒน์ พิมพาวงศ์ นายไผท คงศรีลา ศึกษานิเทศก์ และว่าที่ร้อยตรี อมร ศรีอนันต์ พนักงานบันทึกข้อมูล ร่วมต้อนรับ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ติดตามการบริหารจัดการการดำเนินการโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่น 3

จุดที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านดอนข่า ซึ่ง นางปิยวดี กองหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำเสนอข้อมูล พร้อมตอบข้อซักถาม

และจุดที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านขุนหาญ ซึ่ง นางวัชรา รัตโน ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำเสนอข้อมูล พร้อมตอบข้อซักถาม โดยมี นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายยศภัทร สีบุญ ปลัดอำเภอขุนหาญ ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่าย คณะกรรมการสถานศึกษา และตัวแทนจากองค์กรท้องถิ่น ร่วมต้อนรับในครั้งนี้ด้วย