เปิดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท ๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประยงค์ สารภูมิ ผอ.สพป.ชัยนาท หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท ๒ ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาท และค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท

ทั้งนี้ กิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี ช่วยปลูกฝังให้นักเรียน เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ รู้จักเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รูปภาพเพิ่มเติมคลิก