สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ร่วมให้การต้อนรับ/รับนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาจาก เลขาธิการ กพฐ.งานเกียรติยศแห่งความภูมิใจ ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

วันที่ 17 กุมภาพันธ์  2566  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วย ส.ต.ท.จรัญ  ชูชื่น รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ร่วมให้การต้อนรับพร้อมร่วมการประชุมรับนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในงานเกียรติยศแห่งความภูมิใจ ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3  โดยมี  ดร. อัมพร  พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เป็นประธานเปิดการประชุม/บรรยายพิเศษ พร้อมนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพศึกษา,มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลเกียรติยศแห่งความภูมิใจให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงาน และตลาดนัดผลผลิตสินค้า ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และชุมชน  ณ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา  อ.เทพสถิต  จ.ชัยภูมิ