++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เปิดงาน Open House โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน++

<<< วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. นายเทวัน พอใจ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเปิดบ้านวิชาการ Open House ร.ร.ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การแสดงความสามารถของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภายนอก ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน //ธีรธิดา พรหมมาแบน ,สุวิมล บรรพตสูงล้ำ รายงาน//

ธีรธิดา พรหมมาแบน