ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดป้ายโรงเรียนบ้านน้ำทอน

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562  เวลา 11.19 น.นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดป้ายโรงเรียนบ้านน้ำทอน อำเภอโพธิ์ตาก  จังหวัดหนองคาย ในโอกาส พิธีมอบระเบียนเรียนแสดงผลการเรียนนักเรียน ปัจฉิมนิเทศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2561  สำหรับปีนี้โรงเรียนบ้านน้ำทอน  มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำเร็จการศึกษา จำนวน  9  คน  โรงเรียนบ้านน้ำทอนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับรางวัล สถานศึกษาพอเพียง ปี 2561 ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้รวมน้ำใจโดยผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองได้ระดมทรัพยากรรวบรวม สร้างป้ายโรงเรียน งบประมาณรวมทั้งสิ้น  35,000 บาท