รองเลขาธิการ กพฐ. “ธีร์” กล่าวสุนทรพจน์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีแห่งมิตรภาพ และความร่วมมือ อาเซียน – ญี่ปุ่น

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ได้มอบหมายให้ ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นตัวแทน กล่าวสุนทรพจน์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีแห่งมิตรภาพ และความร่วมมือ อาเซียน – ญี่ปุ่น ในการประชุมศิษย์เก่า สมาคมวิทยาศาสตร์ซากุระ ( Sakura Science Club – SSC ) ประเทศไทย โดยมีผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งญี่ปุ่น ( Japan Science and Technology Agency ( JST ) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการมอบทุนให้นักเรียนและครูในสังกัด สพฐ. เดินทางไปเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะสั้น ณ ประเทศญี่ปุ่น มาตั้งแต่ปี 2557 เข้าร่วมงาน รวมถึงอาจารย์จากมหาวิทยาลัย และศิษย์เก่าที่ได้รับทุน SAKURA Science ณ โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร