สพป.ราชบุรี เขต ๒ ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและเปิดอาคารเบญจอริยวัฒน์

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ดร.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและเปิดอาคารเบญจอริยวัฒน์ โดยมีนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนวัดหุบกระทิง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี