ประธานเปิด OPEN HOUSE โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สพป.สระบุรี เขต ๒

OPEN HOUSE โรงเรียนวัดสองคอนกลาง…
** วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิด “เปิดรั้วเยี่ยม่ชมโรงเรียนของเรา” Open House โรงเรียนวัดสองคอนกลาง โดยมี นายวิจิตร พิกุลทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสองคอนกลาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โอกาสนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาใกล้เคียง ผู้ปกครอง ผู้นำท้องถิ่นในชุมชนร่วมชมงานและสนับสนุนผลงานนักเรียน ณ  โรงเรียนวัดสองคอนกลาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี