สพป.ลพบุรี 1 เปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปี 2566

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ พร้อมด้วย นางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1/ นายพันธ์วิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 /นาง อัณณ์ชณิกา จันทน ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา /นายอิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี 1 โดยมีครูผู้ช่วยในสังกัด สพป.ลพบุรี 1 เข้าร่วมรับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 31 คน