ประธานเปิด OPEN HOUSE โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สพป.สระบุรี เขต ๒

ประธานเปิด OPEN HOUSE โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
++ วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดงานยุวบัณฑิต ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ OPEN HOUSE 2018 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง โดยมี นางมะลิวรรณ บุญนะฤธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โอกาสนี้ ผู้แทนจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด , บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) และผู้ปกครอง ผู้นำท้องถิ่น ร่วมเยี่ยมชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนเพื่อเป็นทุนการศึกษาใหันักเรียน  ณ โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี