รองเทพบดินทร์ คะสา  ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT

 วันจันทร์ ที่ 20  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2566  เวลา 10.00 ว่าที่ร้อยตรี ดร.เทพบดินทร์  คะสา   รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT นักเรียนชั้น ป.1 (Reading Test : RT)  ปีการศึกษา 2564 เพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน รวมทั้งให้กำลังใจและรับฟังปัญหาจากสนามสอบเพื่อให้ดำเนินการสอบอย่างโปร่งใส ได้มาตรฐานและยุติธรรม  ณ  โรงเรียนบ้านสอบป่องและโรงเรียนบ้านใหม่  อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน///ธีรธิดา  พรหมมาแบน,สุวิมล  บรรพตสูงล้ำ  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน