สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2566(รอบแรก)

;วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้มอบหมายให้ ส.ต.ท.จรัญ ชูชื่น รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2566(รอบแรก) ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยมีนักเรียนสมัครเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 873 คน รวม 26 ห้องสอบแยกเป็นวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 321 คน 10 ห้องสอบ,วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 103 คน 3 ห้องสอบ,วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 449 คน 13 ห้องสอบ