รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการบริหารโครงการมูลนิธิอนาคตการศึกษา Connect ED

วันที่  21 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สมัต อาบสุวรรณ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วย นายเอกสิทธิ์ ประครองศรี ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยต้อนนาฝาย ได้รับมอบหมายจากนายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับคณะกรรมการบริหารโครงการมูลนิธิอนาคตการศึกษา Connect ED (โครงการโรงเรียนประชารัฐ) บริษัท CPF และ School Partner ในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ  CLN Smart Hydroponic  โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ โดยมี นางสาวมาริสา มอไธสง  ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ  เป็นผู้ดำเนินงาน ภายใต้กิจกรรม leaning by doing ต่อยอดให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้อย่างยั่งยื