สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

21 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัด ณ ห้องเรียนนาฎศิลปิพรเทวา โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี