สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รับฟังรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.&ประชุมคณะบริหารของสำนักงาน

วันพุธ ที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยตรีเทพบดินทร์ คะสา รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ รับฟังรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 8/2566 ผ่านทางช่อง OBEC Channel เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 / /ธีรธิดา พรหมมาแบน, สุวิมล บรรพตสูงล้ำ รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน