สพม.มหาสารคาม ประชุมผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ครั้งที่ 4/2566

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มอบหมายให้ นายสันติรัฐ ไชยโย รอง ผอ.สพม.มหาสารคาม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ครั้งที่ 4/2566 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อประชุมหารือ ชี้แจงข้อราชการ ณ ห้องประชุม 150 ปีเมืองมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1OdED-V-tE2FtDXhg8N7SiJiIFeYau2Sp

(ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สพม.มค)