สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ติดตามการดำเนินงานกองทุนเสมอภาค  ปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  มอบหมายให้ ส.ต.ท.จรัญ  ชูชื่น รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะ   ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนเสมอภาค  ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนในสังกัดพื้นที่ อ.เมืองชัยภูมิ  จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา  โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ และโรงเรียน.บ้านหนองหญ้าปล้อง