ผอ.สพป.ชัยนาท รับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๕ของส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ(จ.ชัยนาท)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายประยงค์ สารภูมิ ผอ.สพป.ชัยนาท รับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ (จ.ชัยนาท) โดย นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรฯ ก่อนเริ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างพลังบวกครูปฐมวัยจังหวัดชัยนาทด้วยกระบวนการทักษะทางสมอง EF” ณ ห้องประชุมนันทภรณ์ โรงแรมแฟนตาซีรีสอร์ท รูปภาพเพิ่มเติมคลิก