เข้ารับเกียรติบัตร ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมที่มีผลการประเมินระดับคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้ารับเกียรติบัตร ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมที่มีผลการประเมินระดับคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา โดย นายไสว ไชยเมือง วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา