สพป.อุดรธานี เขต ๔ จัดงาน“มหกรรมความสามารถทางหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘” ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ำโมง

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายประสิทธิ์  ไชยวงษ์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานพิธีเปิดงาน“มหกรรมความสามารถทางหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ำโมง ซึ่งมีจำนวน ๑๔ โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านเม็ก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โดยได้เยี่ยมชมนิทรรศการและพบปะให้กำลังใจคุณครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมหกรรมความสามารถทางหัตถกรรมวิชาการฯ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน เข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานพิธีเปิดงาน“มหกรรมความสามารถทางหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ำโมง ซึ่งมีจำนวน ๑๔ โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านเม็ก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โดยได้เยี่ยมชมนิทรรศการและพบปะให้กำลังใจคุณครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมหกรรมความสามารถทางหัตถกรรมวิชาการฯ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน เข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป