สพป.สระบุรี เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

28 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายสุเทพ ศรีสรวล ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1