ประชุมคณะกรรมการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน ทั้งนี้ได้กล่าวขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ และเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับ ดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา