สพป.ชัยนาท ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา สพป.ชัยนาท ครั้งที่ 2/2562 ณ ประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท  วันที่ 25 มีนาคม  2562 เวลา 09.00 น. ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง.ผอ.สพป.ชัยนาท ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.ชัยนาท ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สพป.ชัยนาท  และบุคลากร สพป.ชัยนาท  ก่อนเข้าวาระการประชุม มีการมอบโล่รางวัลผู้ทำประโยชน์แก่จังหวัดชัยนาท  ซึ่งจังหวัดชัยนาทได้ประกาศยกย่องให้เป็นผู้ทำประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดชัยนาท  ได้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์  พร้อมแนะนำผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ จำนวน  40 ราย โดย ผอ.สพป.ชัยนาท มอบนโยบายให้โรงเรียนถือปฏิบัติในเรื่อง การมีระเบียบวินัย  และความสะอาด  ในการประชุมครั้งนี้ ระเบียบวาระการประชุม ผู้เข้าประชุมสามารถ Download เอกสารผ่าน QR Code เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการลดใช้กระดาษแทนการส่งเอกสารตัวจริง