สพป.ลพบุรี เขต 1>พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2562 (วันแรก)

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2562 โดยมีผู้อำนวยการทุกกลุ่มเป็นวิทยากร แบ่งเป็น 3 วัน ซึ่งวันวันที่ 25 มีนาคม 2562 (วันแรก) มีหัวข้อการอบรม จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้ การบริหารงานบุคคล การสืบสวนข้อเท็จจริงและกรณีศึกษาความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แนวทางในการบริหารการเบิกจ่ายเงิน การตรวจสอบการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องประชุมสมบุญมากบุญและห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)