สพป.ลพบุรี เขต 1 ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2565 เพื่อให้โอกาสคนพิการได้แสดงศักยภาพและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในสังคมอย่างเสมอภาค

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเขาสามยอดวิทยา 1 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 มอบหมายให้นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมงานงานวันคนพิการสากลจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2565 โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด พร้อมด้วย ข้าราชการตุลาการ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร คนพิการ ครอบครัวคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี สถาบันการศึกษา เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 550 คน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้