สพป.ลพบุรี เขต 1 ร่วมกิจกรรม WINITSUKSA OPEN HOUSE 2023 “สานสู่ฝัน สู่รั้วมหาวิทยาลัย สู่อนาคต”

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมงาน WINITSUKSA OPEN HOUSE 2023 “สานสู่ฝัน สู่รั้วมหาวิทยาลัย สู่อนาคต” โดยมีนายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด

กิจกรรม WINITSUKSA OPEN HOUSE 2023 “สานสู่ฝัน สู่รั้วมหาวิทยาลัย สู่อนาคต” จัดขึ้นเพื่อแนะนำโรงเรียนให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป โดยจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการของนักเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่สนใจทราบถึงแผนการเรียน และแนวทางการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน โดยมีกิจกรรมแนะแนวการศึกษา กิจกรรมการแสดงผลงานทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแข่งขันทักษะ และเกมนันทนาการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ครู และนักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ณ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ (แห่งที่ 2) จังหวัดลพบุรี

ขอบคุณภาพถ่าย : WinitSuksa PR.