สพป.ลพบุรี เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนแนวคิดกระบวนการปฏิบัติสร้างอาชีพโดยใช้งานเกษตรเป็นพื้นฐานในสถานศึกษา ครั้งที่ 3

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนแนวคิดกระบวนการปฏิบัติสร้างอาชีพโดยใช้งานเกษตรเป็นพื้นฐานในสถานศึกษา โดยมีนายพันธ์วิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 /ทีมศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดที่มีผลิตภัณฑ์เป็นของโรงเรียนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพลโทอุทัย อุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี 1

โครงงานสร้างอาชีพในสถานศึกษา โดยใช้งานเกษตรเป็นพื้นฐาน สพป.ลพบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการส่งเสริมงานอาชีพให้กับโรงเรียนในสังกัด ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และอื่นๆ เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์เป็นของโรงเรียน ซึ่งในขณะนี้มีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 60 โรงเรียน