สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดอบรมพัฒนาผู้ปฎิบัติงานธุรการโรงเรียนฯ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายสมัต  อาบสุวรรณ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะวิทยากรการอบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน “เจ้าหน้าที่ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน”  ณ  ห้องประชุมพระเทพภาวนาวิกรม วิ  ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการอบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนฯ ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM  ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 นี้