สพป.ชัยนาท ประชุมการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนขยายโอกาส

วันที่ 25 มีนาคม เวลา 13.30 น. >>>  ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  เป็นประธานการประชุมการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนขยายโอกาส  เพื่อวางแผนในการพัฒนาการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท