สพป.สระบุรี เขต 1 เปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ “NPL Open House” นวัตกรรมนำวิถี สู่ชีวิตแห่งอนาคต

2 มีนาคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ “NPL Open House” นวัตกรรมนำวิถี สู่ชีวิตแห่งอนาคต ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนให้กับชุมชน ผู้ปกครอง หน่วยงานอื่นได้ชื่นชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียน ภายในงานมีกิจกรรม นักเรียนสายชั้นอนุบาลและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกิจกรรมตามฐานสาระการเรียนรู้การแสดงบนเวทีของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การแสดงบนเวทีของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังดมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมกิจกรรมตามฐาน สาระการเรียนรู้การแสดงบนเวทีของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)